Risico's & onzekerheden

Blijf op de hoogte van de financiële situatie van het pensioenfonds. 

Waarde van je pensioen

Als de lonen stijgen en je pensioen niet, wordt je pensioen minder waard ten opzichte van je salaris. Pensioenfonds Vervoer probeert elk jaar het pensioen dat je hebt opgebouwd te verhogen. Deze verhoging heet toeslag. Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer beoordeelt elk jaar of en zo ja hoeveel procent toeslag verleend wordt. Daarvoor is geen potje geld gereserveerd. Toeslagen betaalt het fonds uit behaalde rendementen op de beleggingen. De afgelopen jaren is er geen toeslag geweest.

Financiële gezondheid van het fonds

Om alle pensioenen nu, maar ook in de toekomst uit te kunnen keren, moet het pensioenfonds financieel gezond zijn en blijven. Het kan gebeuren dat we ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen. Dan moet er iets gebeuren. We kunnen het volgende doen:

  • de pensioenen niet of maar een beetje verhogen, dus geen of gedeeltelijke toeslag verlenen;
  • het opbouwpercentage verlagen;
  • de premie verhogen;
  • onze beleggingen aanpassen;
  • de opgebouwde pensioenen verlagen.

Elk jaar kijkt het bestuur of het nodig is één of meer van deze maatregelen te nemen om het pensioenfonds financieel gezond houden. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: hiervoor kiest het fonds pas als alle andere maatregelen al genomen zijn of niet (meer) bruikbaar zijn.