Dit is ook geregeld

Je pensioenpakket bevat niet alleen een pensioen voor jezelf, er is meer geregeld.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is de uitkering die je partner ontvangt, nadat je bent overleden. Je partner ontvangt deze uitkering tot hij of zij zelf overlijdt.

Wezenpensioen

Wezenpensioen is de uitkering die je kinderen tot hun 18e ontvangen, nadat je bent overleden. Studerende kinderen ontvangen wezenpensioen tot uiterlijk hun 27e

Voorwaardelijk pensioen

Mogelijk heb je ook in 2018 nog recht op een ‘voorwaardelijk ouderdomspensioen’ (VOP). Je kunt dit extra pensioen gebruiken om eerder te stoppen met werken. In je pensioenoverzicht staat of je in aanmerking komt voor dit pensioen. 

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan loopt je pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk door, zonder dat jij of je werkgever daar premie voor hoeft te betalen. 

Excedentpensioen

Verdien je meer dan € 54.614 (2018) bruto per jaar? Dan telt het salaris dat je daarboven verdient niet mee voor de berekening van je pensioenopbouw, tenzij je werkgever een excedentregeling aanbiedt. Log in om te zien of jouw werkgever deze regeling aanbiedt.

Heb je een excedentpensioen, dan staat het bedrag dat je via deze regeling opbouwt niet als apart bedrag op het pensioenoverzicht. Het is onderdeel van het ‘opgebouwde pensioen’ en het ‘te bereiken pensioen’.