Premie betalen

Lees hier meer over het betalen van de pensioenpremie.

U betaalt premie voor het pensioen van uw medewerkers. Dat doet u via een automatische incasso of handmatig. Wij raden u aan automatische incasso te kiezen. Zo heeft u er geen omkijken naar. In beide gevallen ontvangt u iedere maand of vierwekelijks een premienota van ons, afhankelijk van de verloningsperiode waarmee u werkt.

Automatische incasso instellen 

Bij een automatische incasso wordt het premiebedrag elke maand automatisch afgeschreven van het rekeningnummer dat u eenmalig opgeeft. U kunt de instellingen voor automatische incasso op ieder moment aanpassen. Automatische incasso stelt u in, op het werkgeversportaal via het tabblad ‘Mijn gegevens’.  

Handmatig premies betalen

Kiest u voor handmatig premies betalen? Dan ontvangt u iedere maand of vierwekelijks een premienota van ons. Bekijk hier de notadata voor het betalen van de premie. 

Inzicht in nota's 

U kunt uw nota's en notaspecifiecaties inzien op het werkgeversportaal. U vindt de nota's onder het tabblad ‘Nota’. Ook als u de administratie uitbesteedt aan een administratiekantoor, kunt u de nota’s op het werkgeversportaal inzien.  

​​Herinneringen per post 

Heeft u aangegeven dat u de nota’s via e-mail wilt ontvangen? Dan krijgt u eventuele herinneringen op uw nota's  nog steeds schriftelijk van ons.

Looncontroles 

Pensioenfonds Vervoer voert steekproefsgewijs controles uit bij werkgevers, waarbij we nagaan of de opgegeven loongegevens juist zijn. Deze zijn namelijk van belang voor het vaststellen van de premie. Deze looncontroles worden onder andere uitgevoerd door Providius, een onafhankelijk bureau, dat gespecialiseerd is in dit soort controles.