Opgeven loongegevens en afgeven verklaring 2018

Loongegevens geeft u op u in het werkgeversportaal.

Voor het berekenen van de pensioenopbouw van uw werknemers is het belangrijk dat wij beschikken over de juiste loongegevens.

Loongegevens geeft u op in het werkgeversportaal. In hetzelfde portaal verklaart u (of uw administratiekantoor) dat deze gegevens juist zijn.

Vanaf januari kunt u in het werkgeversportaal de loongegevens opgeven die gelden op 1 januari 2018. Hieronder zetten we de documenten die u hierbij kunnen helpen op een rij.

 • Stappenplan verklaring loongegevens 2018
  Doorloop het stappenplan: pas de lonen aan en verklaar dat de loongegevens die gelden op 1 januari 2018 juist zijn. Houd daarbij rekening met de cao-verhoging en/of tredeverhogingen. De lonen in het portaal worden niet automatisch aangepast. In dit stappenplan staat ook vanaf wanneer een toeslag/boete wordt berekend als u geen verklaring afgeeft.
 • Overzicht looncomponenten
  Bekijk welke looncomponenten meetellen voor de pensioenopbouw van uw medewerkers.
 • Handleiding werkgeversportaal
  Een uitgebreide handleiding van het werkgeversportaal vindt u linksboven op de pagina nadat u bent ingelogd.
 • Kerncijfers 2018
  Lees hier welke kerncijfers gelden in 2018. In het kerncijferoverzicht zijn onder ander de franchise, het premiepercentage en het opbouwpercentage per sector opgenomen.

Heeft u hulp nodig? Neem voor vragen contact met ons op.

Meer of minder werken

Als een werknemer ervoor kiest om meer of minder te gaan werken, moet u deze verandering binnen een maand aan ons doorgeven via het werkgeversportaal. Als werkgever moet u de werknemer informeren over de gevolgen van deze contractwijziging voor zowel het salaris als het pensioen. Een werknemer die minder gaat werken, bouwt minder pensioen op. Een werknemer die meer gaat werken, bouwt meer pensioen op. 

Looncontroles

Pensioenfonds Vervoer voert steekproefsgewijs controles uit bij werkgevers, waarbij we nagaan of de opgegeven loongegevens juist zijn. Dit gebeurt onder andere door Providius. Providius is een onafhankelijk bureau, dat gespecialiseerd is in dit soort controles.