Wat als een werknemer met verlof gaat

Gaat uw werknemer met verlof? Geef dit dan zo snel mogelijk door via het werkgeversportaal.

In veel gevallen blijft uw werknemer tijdens een verlof pensioen opbouwen. Als een werknemer tijdens het verlof arbeidsongeschikt raakt of overlijdt, is hij verzekerd. Gaat uw werknemer met verlof? Geef dit dan zo snel mogelijk door via het werkgeversportaal.

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Iedere werknemer heeft recht op ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw door op basis van de pensioengrondslag zoals deze gold op het moment dat uw werknemer met ouderschapsverlof ging.

Kijk voor meer informatie over ouderschapsverlof op www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u ook brochures over ouderschapsverlof.

Onbetaald verlof 

Gaat een werknemer met onbetaald verlof, bijvoorbeeld voor een sabbatical of studieverlof? Geef dit dan door in het werkgeversportaal. 

Sabbatical
Tijdens een sabbatical bouwt een werknemer de eerste twaalf maanden gewoon pensioen op. Na 12 maanden stopt de opbouw van het pensioen. Na deze twaalf maanden is de werknemer nog maximaal zes maanden verzekerd voor het nabestaandenpensioen.

Studieverlof
Een werknemer mag onbetaald studieverlof opnemen voor cursussen, opleidingen, het op peil houden van vakkennis en voor een studie die u betaalt. Tijdens een studieverlof bouwt de werknemer gewoon pensioen op.