Wat als een medewerker met pensioen wil gaan

Waar moet u op letten als uw medewerker met pensioen wil? Lees het hier.

Het pensioen dat een werknemer heeft opgebouwd gaat standaard in op de eerste dag van de maand dat de werknemer 68 jaar wordt.

De werkelijke pensioenleeftijd kiest een werknemer zelf. Het pensioen wordt omgerekend naar de datum die de werknemer kiest. Hoe eerder de werknemer het pensioen laat ingaan, hoe lager de uitkering zal zijn. Hoe later hij het pensioen laat ingaan, hoe hoger de uitkering zal zijn. Op zijn vroegst kan een werknemer met pensioen gaan op zijn 55e. Uiterlijk kan hij het pensioen 5 jaar nadat hij of zij voor de 1e keer een AOW-uitkering ontvangt, laten ingaan. Een werknemer kan ook eerst met deeltijdpensioen gaan, voor hij of zij volledig met pensioen gaat. 

Vaak is een arbeidsovereenkomst gekoppeld aan de AOW-leeftijd: het contract eindigt automatisch als een werknemer deze leeftijd bereikt. Op dit moment is de AOW-leeftijd nog geen 68. U kunt het dienstverband na beëindiging van het contract verlengen (bijvoorbeeld met een jaar). De standaard leeftijd van 68 jaar (ook wel de pensioenrichtleeftijd genoemd) staat hier los van.

Wie doorwerkt na zijn of haar 68e, bouwt geen pensioen meer op. U hoeft nadat iemand 68 jaar is geworden geen premie meer te betalen. Wel wordt de uitkering hoger, omdat het pensioen wordt uitgesteld.  

In het dashboard en op het pensioenoverzicht kan een werknemer zien hoeveel pensioen hij heeft opgebouwd. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt uw werknemer een totaaloverzicht van zijn opgebouwde pensioenen.

Keuzes

Een werknemer kan verschillende keuzes maken. In het gedeelte voor werknemers op deze website staat een uitgebreide uitleg van elke keuzemogelijkheid. Met het pensioendashboard kan een werknemer de gevolgen van de verschillende keuzes doorrekenen. Hij of zij kan ook een afspraak maken met een pensioenconsulent. 

Pensioen aanvragen

Als uw werknemer voor zijn of haar 68e het pensioen in wil laten gaan, gebruikt hij het formulier 'Vervroegd pensioen aanvragen'. In alle andere gevallen ontvangt de werknemer ongeveer 6 maanden voor zijn of haar 68e een aanvraagformulier. Voor hij zijn pensioen aanvraagt kan hij een voorlopige berekening aanvragen of een berekening door een pensioenconsulent laten maken

Afmelden werkgeversportaal

Als een werknemer uit dienst gaat, moet u hem afmelden in het werkgeversportaal.