Nabestaandenpensioen

Naast een eigen pensioen voor uw partner is er ook een nabestaandenpensioen. 

Uw partner bouwt op dit moment een pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer, of heeft dit gedaan. Tegelijk bouwt of bouwde uw partner ook een partnerpensioen op. Dit is een uitkering die u ontvangt, nadat uw partner is overleden. U ontvangt deze uitkering tot u zelf overlijdt. Daarnaast hebben uw eventuele kinderen mogelijk een recht op wezenpensioen.

Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen tot hun 18e ontvangen, nadat uw partner is overleden. Studerende kinderen ontvangen wezenpensioen tot uiterlijk hun 27e

De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen

De hoogte van het partnerpensioen hangt af het ouderdomspensioen dat uw partner heeft opgebouwd en het moment waarop uw partner overlijdt. 

Vanaf wanneer ontvangt u het partnerpensioen?

U heeft recht op partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin uw partner overlijdt. De eerste uitbetaling zal later zijn (meestal binnen 1 maand na het overlijden), omdat we eerst het overlijden van uw partner administratief moeten verwerken.