Keuzes die ook u aangaan (uitruil)

Het is mogelijk om ouderdomspensioen en partnerpensioen om te ruilen.

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Uw partner kan bij als hij of zij met pensioen gaat ervoor kiezen het partnerpensioen, of een deel van het partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Als uw partner deze keuze wil maken, heeft hij of zij uw toestemming nodig. Bedenk dat pensioen dat geruild is, niet meer teruggeruild kan worden. Bekijk goed de financiële situatie van u en uw partner, voor u toestemming geeft. Na de ruil krijgt u namelijk minder of géén partnerpensioen meer na het overlijden van uw partner. 

Het inruilen van partnerpensioen kan zinvol zijn als u zelf een voldoende hoog eigen pensioen heeft en het pensioen van uw partner bijvoorbeeld laag is. 

Andersom kan ook: ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Uw partner kan er ook voor kiezen een deel van zijn of haar ouderdomspensioen om te ruilen voor een hogere uitkering voor u, na het overlijden van uw partner. Deze keuze kan uw partner maken op het moment dat hij/zij buiten de vervoerssector gaat werken (en stopt met de opbouw van pensioen bij Pensioenfonds Vervoer) én op het moment dat hij/zij met pensioen gaat. Na pensionering kan de keuze niet meer veranderd worden. Ook voor deze keuzes is uw toestemming nodig.