Wezenpensioen

Lees hier meer informatie het wezenpensioen.

Voor kinderen van ouders die in het vervoer werkten en overlijden heeft Pensioenfonds Vervoer een nabestaandenpensioen geregeld. We noemen dit het wezenpensioen. We keren het wezenpensioen uit tot 18 jaar. Als u studeert kunt u wezenpensioen ontvangen tot uw 27e. We hebben dan wel jaarlijks een bewijs nodig dat u studeert. 

Verklaring onderwijsinstelling

Bent u ouder dan 18 jaar en volgt u een opleiding, dan hebben wij jaarlijks van u een schoolverklaring nodig. Elk jaar ontvangt u van ons het formulier 'Verklaring onderwijsinstelling'. Wilt u het formulier door uw onderwijsinstelling laten invullen, ondertekenen en stempelen? Wij hebben deze informatie nodig om te bepalen tot wanneer uw pensioenuitkering loopt. Wij ontvangen het formulier graag binnen zes weken na ontvangst terug. U ontvangt vervolgens binnen 10 werkdagen bericht of u het wezenpensioen blijft ontvangen.  

Als uw rekeningnummer wijzigt

Geef een nieuw rekeningnummer door via ons wijzigingsformulier. Heeft u iemand anders gemachtigd om dit aan ons door te geven? Stuur dan ook een afschrift van deze machtiging mee naar Pensioenfonds Vervoer. U krijgt altijd een bevestiging van de wijziging.

Betaaldata van uw pensioen

Bekijk hier de betaaldata van uw wezenpensioen.