Verhogen van uw pensioen

Pensioenfonds Vervoer streeft er elk jaar naar om de pensioenen te verhogen met een toeslag. Dat geldt ook voor het pensioen dat (ex-)partners en wezen ontvangen.

Als de prijzen stijgen en uw nabestaandenpensioen niet, dan daalt de koopkracht van uw pensioen. Om daling in waarde van uw pensioen te voorkomen, probeert Pensioenfonds Vervoer elk jaar uw uitkering te verhogen. Een verhoging noemen we ook wel een ‘indexatie’. Indexatie van uw uitkering is alleen mogelijk als de financiële situatie van het fonds een verhoging toelaat.

De afgelopen jaren was de indexatie en de stijging van de prijzen als volgt:

                  Indexatie              Stijging van de prijzen

2017          0,00 %                         1,40 %
2016          0,00 %                         0,30 %
2015          0,00 %                         0,60 %
2014          0,00 %                         1,00 %
2013          0,00 %                         2,50 %

Er is een kleine kans dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd.

Op dit moment hebben we te maken met een tekort. Als we een langere tijd een tekort hebben, dan moeten we de pensioenen helaas zelfs verlagen. Dat doen we pas als alle andere maatregelen niet helpen. We weten op dit moment niet of we de pensioenen in de toekomst wel of niet moeten verlagen. In 2018 worden de pensioenen in ieder geval niet verlaagd.