Uw partner is (net) overleden

Gecondoleerd met het overlijden van uw partner. We wensen u sterkte de komende tijd. 

Graag willen we u duidelijkheid geven over dat wat er bij Pensioenfonds Vervoer voor u is geregeld. U vindt hieronder een uitleg van het partner- en wezenpensioen. Ook leest u hoe u het nabestaandenpensioen aanvraagt. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Wat is het partner- en wezenpensioen? 

Het partnerpensioen is een uitkering die u ontvangt, nu uw partner is overleden. U ontvangt deze uitkering tot u zelf overlijdt. Daarnaast hebben uw eventuele kinderen mogelijk een recht op wezenpensioen. Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen tot hun 18e ontvangen. Als een kind studeert, kan het wezenpensioen ontvangen tot zijn of haar 27e

Hoe hoog is het partner- en wezenpensioen?

De hoogte van het partnerpensioen hangt af het ouderdomspensioen dat uw partner heeft opgebouwd en het moment waarop uw partner is overleden.

Vanaf wanneer ontvangt u het partnerpensioen?

U heeft recht op partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin uw partner is overleden. De eerste uitbetaling zal later zijn (meestal binnen 1 maand na het overlijden van uw partner), omdat we eerst het overlijden van uw partner administratief moeten verwerken.

Mogelijk zijn er aanvullende verzekeringen 

Mogelijk heeft uw partner een Tijdelijk Extra Partnerpensioen (Anw-pensioen) verzekerd. Dit kunt u zien op het pensioenoverzicht van uw partner. Deze verzekering zorgt voor een extra uitkering tot de maand waarin u een AOW-uitkering ontvangt.