Wat als uw ex-partner overlijdt

Afhankelijk van de keuzes die u bij het beëindigen van de relatie heeft gemaakt, ontvangt u wel of geen nabestaandenpensioen.

Heeft u gekozen voor verevening? 

Dan stopt na het overlijden van uw ex-partner de uitkering van het verevend ouderdomspensioen. U ontvangt in plaats daarvan een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt u zolang u leeft. Het recht op bijzonder nabestaandenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin uw ex-partner overlijdt. De eerste uitkering van het bijzonder nabestaandenpensioen zal later zijn, omdat het overlijden van uw ex-partner eerst administratief verwerkt moet worden. De eerste uitkering van het bijzonder nabestaandenpensioen vindt doorgaans binnen 1 maand na het overlijden plaats. Het pensioen waarop u recht heeft in de tussenliggende maanden, wordt verwerkt in de eerste uitkering die u ontvangt. De tweede uitkering zal het vaste maandbedrag zijn. 

Zodra wij zijn geïnformeerd over het overlijden van uw ex-partner (via de Basisadministratie Personen van de gemeente) ontvangt u een brief met een uitleg van wat er gaat gebeuren en de hoogte van het bijzonder partnerpensioen. 

Heeft u gekozen voor conversie?

U ontvangt geen uitkering na het overlijden van uw ex-partner.