Pensioen en scheiden

Het beëindigen van een relatie heeft gevolgen voor het pensioen. 

Verevening

Volgens de wet heeft u standaard recht op de helft van het pensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het verdelen van het pensioen na een scheiding heet ‘verevening’. U ontvangt het verevend pensioen als uw ex-partner zijn of haar pensioen in laat gaan. Vanaf 1 januari 2018 is de standaard leeftijd dat het pensioen ingaat 68 jaar. Uw ex-partner kan het pensioen ook eerder of later in laten gaan.

Ook houdt u recht op het partnerpensioen dat uw ex-partner tot de scheiding heeft opgebouwd. Na de scheiding heet dit het ‘bijzonder partnerpensioen’. U kunt in het echtscheidingsconvenant afspraken maken over een andere verdeling van het pensioen of kiezen voor conversie.

Als u uit elkaar gaat terwijl u een samenlevingsovereenkomst had…

Uw ex-partner bouwde partnerpensioen op. U houdt het recht op het deel dat uw ex-partner tot het einde van de relatie heeft opgebouwd. Het partnerpensioen waar u recht op heeft, heet ‘bijzonder partnerpensioen’. U heeft geen recht op een deel van het pensioen dat uw partner heeft opgebouwd terwijl u samenwoonde, tenzij u in de samenlevingsovereenkomst destijds anders heeft afgesproken.

Wilt u aanspraak maken op het bijzonder partnerpensioen, dan hebben we een gezamenlijke verklaring nodig van het beëindigen van de partnerrelatie. Een verklaring moet bestaan uit één van de volgende stukken: 

  • een kopie van het aangetekende brief door één van de partners aan een notaris waaruit blijkt dat de partnerrelatie wordt beëindigd, of
  • een gezamenlijke verklaring aan het fonds waarin beide partners verklaren dat de partnerrelatie is beëindigd.