Keuzes die u heeft bij de scheiding

Als u uit elkaar gaat, kunt u afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Als u uit elkaar gaat, kunt u kiezen voor verevening of conversie van het pensioen. U kunt ook zelf andere afspraken maken over de verdeling van het pensioen en/of afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.

Wel of geen conversie?

Standaard wordt het pensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verdeeld tussen u en uw ex-partner. U krijgt pas uw deel van het pensioen als uw ex-partner het pensioen laat ingaan. Het bijzonder partnerpensioen krijgt u als uw ex-partner overlijdt. U kunt ook afspreken dat deze pensioenen omgezet worden in een zelfstandig pensioen voor u. Dit pensioen gaat in op het moment dat u zelf met pensioen gaat. Het omzetten van de pensioenen in een eigen pensioen voor u heet ‘conversie’. Na conversie heeft u wat betreft pensioen niets meer met elkaar te maken. Overlijdt uw partner, dan krijgt u geen bijzonder partnerpensioen.

Andere afspraken

Als u beiden het anders wilt regelen kan dat ook. Bijvoorbeeld in het scheidingsconvenant.

Als u kiest voor conversie

U heeft na conversie een eigen recht op pensioen bij Pensioenfonds Vervoer. Dit pensioen gaat standaard in op uw 68e, maar u kiest zelf wanneer u het daadwerkelijk in laat gaan. Op het overzicht dat u ontvangt, staat de hoogte van het pensioen als u het laat ingaan op uw 68e.